Notice en takedown

Een hostingbedrijf of andere internetdienstverlener is niet aansprakelijk voor wat zijn gebruikers doen op zijn platform. Echter, hierbij gelden wel enkele eisen. Zo mag de hoster zich niet actief bemoeien met de inhoud van wat die gebruikers plaatsen. En wanneer de hostingprovider een klacht ontvangt, moet hij hier serieus mee omgaan. Wanneer de klacht (notice) onmiskenbaar juist blijkt, moet het betreffende materiaal worden verwijderd (takedown). Het is dus aan de hoster – en niet pas aan de rechter – om te bepalen of een klacht onmiskenbaar juist is. Soms wordt de term DMCA hierbij gebruikt: dit verwijst naar de Amerikaanse auteurswet (Digital Millennium Copyright Act, DMCA) waarin notice/takedown voor het eerst als procedure opgevoerd werd. Maar in Europa geldt notice/takedown voor álle soorten klachten, niet alleen auteursrecht.

Hoe gaat u om met de notice and takedown procedure?

Een hoster hoeft niet zelf te onderzoeken wat zijn klanten online zetten, maar moet wel optreden als hij klachten krijgt over strafbare of onrechtmatige informatie. Het afhandelen van zulke klachten heet notice en takedown: op basis van een melding (notice) informatie onderzoeken en zo nodig weghalen (take down). Bij veel…

Meer lezen

NTD voor registrars: wat kun je doen en hoe gepast is dat?

Notice en takedown voor domeinnaamregistrars, het is een lastige. Vrijdag blogde ik over mijn voorstel aan SIDN over hoe om te gaan met klachten over domeinnamen of daaraan gekoppelde sites. Zowel bij de presentatie bij de SIDN relatiedag als bij de blog kreeg ik vervolgens vragen: wat kan een registrar…

Meer lezen

Notice en takedown voor domeinnaamregistrars: hoe zit dat nu?

Wie informatie van anderen host, is daar wettelijk niet aansprakelijk voor mits hij maar adequaat ingrijpt bij klachten (Notice/Takedown, NTD). Gisteren mocht ik bij de SIDN relatiedag een lezing geven over een lastig punt bij NTD: de positie van de registrar, de beheerder van de domeinnaam. Wat nu als hij…

Meer lezen

Hostingprovider veroordeeld wegens te trage notice/takedown

Hostingprovider Ecatel is bij de rechter veroordeeld tot het blokkeren van twee ebookwebsites én het betalen van 3000 euro aan proceskosten van de uitgever, las ik bij Boek9. De provider had te lang gewacht met het offline halen van de websites. En als ik zo de mailwisseling lees die eraan…

Meer lezen

Ja, klantgegevens moet je soms ook afgeven zónder gerechtelijk bevel

Regelmatig krijgen wij vragen van hostingbedrijven die een sommatie van een advocaat of andere klager hebben gehad. Deze wil dan de naam en adresgegevens van een klant, omdat die op het hostingaccount iets stouts gedaan zou hebben. Dat varieert dan van smaad tot schending van auteursrechten of aanbieden van een…

Meer lezen

Hosters opgepast: nepadvocaat ‘Hofmans’ stuurt valse sommatiemails

Zó zout heb ik het nog niet gegeten: diverse klanten van ons ontvingen notice/takedownmails van “Advocaten kantoor Hofmans”, de heer “Jeffrey Hofmans” himself. In de mails werd gemeld dat een gebruiker van de klant geen gehoor gaf aan een juridische sommatie, en werd geëist dat de hoster zelf nu actie…

Meer lezen

Adwords en merken: de herkomstfunctie

Hoera, een Nederlandse uitspraak over het gebruik van een merk als Adword. Na de eerste uitspraak van de voorzieningen rechter, is Tempur (die van die matrassen en kussens) in hoger beroep gegaan bij het Hof van Den Haag. Het Hof heeft naar aanleiding van het beroep haar oordeel op twaalf A4-tjes uiteengezet, hoe wel en hoe geen…

Meer lezen

Mag de politie noticetakedownverzoeken doen?

Begin dit jaar richtte de Nationale Recherche aan een Amerikaanse website het verzoek de inhoud van een Al Quaeda magazine van haar site te verwijderen. Een notice-takedownverzoek dus. Bovendien een dreigend notice-takedownverzoek. In een artikel in het Tijdschrift voor Internetrecht onderzocht ik afgelopen maand of zo`n verzoek wel kan.De Amerikaanse…

Meer lezen

Forumshoppen: als besmaad persoon mag je een rechtbank kiezen

Kylie Minogue en haar geliefde of ex-geliefde, Olivier Martinez schijnen onlangs samen gespot te zijn. Dit is breeduit in het Engels beschreven op de website van de Britse krant Sunday Mirror. Olivier en zijn vader (!?) vonden dit niet leuk en sleepten Sunday Mirror voor de Franse rechter. Ja, voor…

Meer lezen

Online kritiek: tips and tricks

Heeft je online bedrijf last van kritiek die gebruikers spuien op online fora? Naast de minder populaire juridische mogelijkheden (sommatie, procedure of schikking) zijn er ook commerciële tips en tricks.In mijn vorige post getiteld “De vrijheid om kritiek te spuien” schreef ik over het gebruik van fora door consumenten om…

Meer lezen

De vrijheid om online kritiek te spuien

Op internet worden fora veelvuldig gebruikt en meer dan eens misbruikt. En vaak worden wij daarover gebeld. Afgelopen week was het weer zover. Mijn conclusie luidde opnieuw: gefundeerde kritiek mag, maar ook aan gefundeerde kritiek zijn er grenzen!Afgelopen week werd ik gebeld door de eigenaar van een gespecialiseerde winkel die…

Meer lezen

Filterplicht voor elektronische marktplaatsen?

Eerder deze week schreef mijn collega Itte al over de aansprakelijkheid van een elektronische marktplaats bij eventuele op rechten van derden inbreuk makende advertenties. Dit naar aanleiding van het nu al veelbesproken arrest L’Oréal vs. Ebay. De vraag die open blijft is hoe en in welke mate een elektronische marktplaats…

Meer lezen

EBay moet filteren op inbreukmakende advertenties

Het langverwachte arrest in L’Oréal/Ebay over merkenrechtelijke aansprakelijkheid van exploitanten van online marktplaatsen als eBay, zo noemde Boek 9 het. Het Hof van Justitie bepaalt dat eBay aan te spreken is wanneer haar gebruikers illegale import of namaakproducten verkopen via de wereldwijde elektronische marktplaats, mits eBay ‘actief’ betrokken is bij plaatsen of optimaliseren van de […]

Meer lezen

Beheerders van fora kijk vooral niet en voer geen beleid!

Op 12 mei heeft de meervoudige kamer van de rechtbank ‘s-Gravenhage zich uitgesproken over de strafbaarheid van twee beheerders van één website waarop discriminatoire uitlatingen waren gedaan. In twee afzonderlijke zaken werden de beheerders beoordeeld, de ene werd vrijgesproken en de andere veroordeeld. Wat betekenen deze uitspraken voor de praktijk?…

Meer lezen

Memorandum of Understanding over aanpak namaakproducten op internet

Op 4 mei 2011 te Brussel hebben een groot aantal partijen een niet bindend document ondertekend waarin zij de intentie uitspreken maatregelen te nemen die vanuit een commercieel opzicht betaalbaar zijn om de verkoop van namaak-producten via internetplatforms tegen te gaan. Het wapen in hun strijd moet met name de…

Meer lezen

Smaad blijkt de zwaarste dobber

Afgelopen vrijdag gaven we een cursusdag over internetrecht voor advocaten. Internetrecht is traditioneel niet het meest populaire domein voor advocaten, maar het wordt niettemin steeds relevanter. Ondanks de verschillende werkdomeinen van de deelnemende advocaten, bleek één onderwerp de meeste vragen op te werpen. En dat was smaad. In mijn vorig…

Meer lezen

Help, ik heb onzin verspreid!

Een comment plaatsen op een openbaar online forum is aantrekkelijk. Je leest berichten die jou aangaan en waarop je wil reageren. Het internet laat toe heel snel te reageren. En misschien te snel. Vervolgens verander je van overtuiging en wil je die eerdere comment die je plaatste niet meer terugzien.…

Meer lezen

Politie vraagt verwijdering opruiende tekst, mag dat wel?

De Nationale Recherche eist dat Publicintelligence.net stopt met het publiceren van het magazine Inspire, meldde Webwereld gisteren. De site zou opruiende informatie publiceren, die volgens de KLPD tegen de wet is. Als de publicatie niet vrijwillig gestaakt wordt, zal de server offline gehaald worden, dreigt de brief. Alleen: dat mag de politie helemaal niet.

In de […]

Meer lezen

Vragen staat vrij – behalve voor opsporingsambtenaren

Justitie heeft nog wel eens de neiging om een websitehouder onder druk te zetten om IP-adressen af te geven van websitebezoekers. Websites als nu.nl en geenstijl.nl hebben hier ervaring mee. In eerste instantie wordt er gevraagd om de IP-adressen en als er dan geweigerd wordt, wordt de druk nog wat…

Meer lezen

Nieuwe klachtenprocedure Google

Google gaat een nieuwe Notice & Takedown procedure hanteren. Voortaan krijgt u binnen 24 uur reactie op uw klacht omtrent inbreukmakende content.Google is volgens het Adwords-arrest een tussenpersoon en dus niet aansprakelijk voor hen onbekende inbreukmakende content. Een tussenpersoon is een commercieel internetbedrijf dat zich alleen bezighoudt met het doorgeven of…

Meer lezen

Mogen reacties op andere sites worden overgenomen?

Eerder deze week berichtte Webwereld dat opinieblad HP/De Tijd reacties op haar artikelen van de site NUjij.nl (van concurrent NU.nl) had overgenomen. Diverse commenters op NUjij hadden ontdekt dat als zij daar een reactie plaatsten op een artikel uit HP/De Tijd, deze reactie zonder nadere bronvermelding werd overgenomen door het…

Meer lezen

Vandaag is het 14 september..

Vanaf vandaag verandert het beleid van Google ten opzichte van het gebruik van “handelsmerken” voor Adword campagnes. Iedereen mag nu, van Google, een merk als zoekwoord gebruiken. Voor het gebruik van de naam in de advertentietekst moet wel toestemming worden verkregen van de rechthebbende van het merk.De beleidsverandering komt voort…

Meer lezen

Nieuwe versie ACTA: ISP’s hoeven niet te filteren

De laatste gelekte versie van het ACTA-concept bevat niet langer een verplichting voor internet service providers (“ISP’s”) om te filteren op illegale content. ISP’s werden in een eerder concept nog aansprakelijk gesteld voor het doorgeven van auteursrechtelijk beschermd werk. Dit zou hebben geleid tot de in praktijk ondoenlijke verplichting om…

Meer lezen

Online medicijnen verkopen: deel 1

Een apotheker uit Delft heeft een maas in de wet gevonden. Hij verkoopt medicijnen via het internet zonder dat de pillenkoper/patiënt fysiek tegenover de dokter heeft gezeten. Volgens de Nederlandse wet moeten dokter en patiënt elkaar over het algemeen minimaal één keer ontmoet hebben voordat de dokter een recept voor…

Meer lezen

Wat als User Generated Content bestaat uit een dodenlijst?

“We do our best to keep Facebook safe, but we cannot guarantee it.” zeggen de gebruiksvoorwaarden van de sociale-netwerksite. Dat blijkt maar weer. Drie moorden zijn reeds gepleegd en naar het lijkt naar aanleiding van een dodenlijst op Facebook. De lijst waarschuwt 69 jongeren uit Puerto Asis, Zuid-Columbia, dat zij…

Meer lezen

De hostingovereenkomst: Notice & Take Down-procedure

Onze jurist mr. Steven Ras van ICTRecht is weer terug op ISPam.nl. In deze nieuwe serie Vraag het mr. Ras staat de volgende vraag centraal: Welke juridische zaken zijn voor hosters essentieel om te regelen in de hostingovereenkomst? In elke editie wordt telkens één onderdeel van de hostingovereenkomst behandeld. Editie 2: Notice & Takedown-procedure In […]
Gerelateerde artikelen:

Meer lezen

Communitysites geven te gemakkelijk toe bij auteursrechtclaims

Communitysites zoals Hyves, Web-log en Myspace geven veel te makkelijk toe aan claims van derden over inbreuk op auteursrechten. Zonder enig overleg met de gebruiker of zelfs maar controle van de juistheid van de claim verwijderen de beheerders materiaal waarover geklaagd wordt. Dat blijkt uit een onderzoek (PDF) onder de…

Meer lezen

Notice and Take Down (NTD) gedragscode

Vandaag heeft staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken de Notice and Take Down (NTD) gedragscode officieel in ontvangst genomen. De code is onder de vlag van de Nationale Infrastructuur Cybercrime (EZ) door marktpartijen zoals KPN, XS4ALL, ISPConnect, Dutch Hosting Provider Association, NLKabel, Ziggo, UPC, CAIW, Zeelandnet en SIDN opgesteld. Notice and…

Meer lezen

Vraag het Mr. Ras: “DMCA takedown”-verzoeken

Vandaag weer een nieuwe Vraag het Mr. Ras, de rubriek op ISPam.nl waarin Mr. Steven Ras van ICTRecht één juridische vraag van ISPam.nl lezers beantwoordt. Het thema voor de volgende Vraag het Mr. Ras wordt volgende week op ISPam.nl geplaatst. “DMCA takedown”-verzoeken DMCA staat voor Digital Millennium Copyright Act. Dit is een Amerikaanse wet die […]
Gerelateerde artikelen:

Meer lezen

Nieuwe vraag het Mr. Ras: Notice and Takedown

Vandaag de aankondiging van de nieuwe Vraag het Mr. Ras, de rubriek op ISPam.nl waarin door Mr. Steven Ras van ICTRecht een juridisch thema inclusief vragen van ISPam.nl lezers behandeld. Lezers van ISPam.nl hebben een week de tijd om hun vragen over dat thema in de comments stellen. Deze vragen zullen door Mr. Ras worden […]
Gerelateerde artikelen:

Meer lezen

Nieuw: Notice en takedown adviesdienst

U bent aansprakelijk voor de informatie die uw klanten of gebruikers online zetten wanneer deze “onmiskenbaar onrechtmatig”? is. Maar wanneer is dat nu het geval? Voor u als hoster, forumbeheerder, blogger of andere dienstverlener is dat vaak moeilijk in te schatten. ICTRecht biedt daarom een adviesdienst die u snel en…

Meer lezen

Aansprakelijkheid hostingproviders

Hostingproviders krijgen steeds vaker te maken met zogenoemde “notice and take down”? meldingen. Het betreft veelal een melding dat een klant van een hostingprovider inbreuk maakt op een auteursrecht. Op grond van artikel 6:196c, lid 4 BW is een hostingprovider aansprakelijk voor onrechtmatige content als niet onmiddellijk wordt ingegrepen nadat…

Meer lezen