Telecommunicatie

Telecommunicatie is communicatie op afstand, het overbrengen van informatie van de ene plek naar een andere zonder dat iets of iemand zich fysiek daar naartoe verplaatst. Telefonie, sms en internet zijn de bekendste vormen. Het recht rond telecommunicatie probeert al deze vormen te reguleren, van regels tegen spam tot verplichtingen voor toegang voor iedereen tot het telefonienetwerk of heel plastisch het recht een antenne neer te mogen zetten. Telecommunicatierecht en internetrecht hebben raakvlakken maar overlappen niet. Internetrecht gaat meer over applicaties en gebruik, en telecommunicatierecht over netwerken, data-uitwisseling en toegang.

Nieuwe module Telecom en standaard-SLA voor ICTWaarborg

ICTRecht heeft voor ICTWaarborg een module Telecom voor de algemene voorwaarden en een standaard-SLA (Service Level Agreement) opgesteld. Eerder stelde ICTRecht al de algemene voorwaarden voor deelnemers van ICTWaarborg op.Met de module Telecom is het mogelijk zaken als xDSL, glasvezel en VoIP-diensten te regelen. “Module E. Telecom” is toegevoegd aan…

Meer lezen

Registratie bij OPTA heeft geen rechtsgevolg; incidenteel aanbieden telecomdiensten maakt je nog geen telco

Op 19 december 2012 heeft de OPTA een beslissing genomen op het bezwaar dat Quadriga in 2010 had ingediend tegen de registratie van Quadriga als aanbieder van openbare elektronische communicatiediensten en tegen een besluit inzake toezichtkosten. Deze zaak is om een aantal redenen opmerkelijk.

Meer lezen

Netneutraliteit, filteren en keuzevrijheid

Nu de Senaat netneutraliteit definitief in de wet heeft opgenomen zonder de ‘SGP-uitzondering’, overwegen internetaanbieders Solcon en Kliksafe juridische stappen, zo schrijft Webwereld. Is dat terecht? En maken ze een kans?

Meer lezen

Netneutraliteit en ‘cookiewet’ ook door de Eerste Kamer

Gisteren heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot aanpassing van de telecomwet aangenomen. Als  belangrijkste elementen daarvan kunnen worden genoemd: netneutraliteit en de ‘cookieregeling’ (bij gebrek aan een betere term). Hieronder een korte bespreking van beide.

Meer lezen

Meedoen aan internetconsultatie Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen

Gisteren is de internetconsultatie gestart van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen. Dit stukje lage telecommunicatiewetgeving bevat stiekem toch een paar belangrijke clausules over wat telecomaanbieders mogen doen. De consultatie gaat met name over nieuwe regels over kosteloze blokkade van premium SMS/MMS-diensten. En dat herinnerde me aan een pet peeve…

Meer lezen

ICANN neemt tijdzonedatabase én rechtszaak daarop over

De Icann heeft besloten om de Olson-database, waarin de tijdzones worden bijgehouden, te gaan hosten. Daarmee lijkt de database gered: eerder was deze offline gehaald na een auteursrechtenclaim van Amerikaanse uitgever Astrolabe. Dit bedrijf stelde dat de database auteursrechtelijk beschermde informatie zou bevatten, die zonder haar toestemming was overgenomen.Uit de…

Meer lezen

Binnenkort uitschrijfmogelijkheid wifi-netwerken uit register Google

Onder druk van het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) heeft Google beloofd deze herfst een grote hoeveelheid door Google verzamelde gegevens over wifi-netwerken te verwijderen. Bovendien komt er een opt-out regime voor wifi-netwerken: wil je niet dat jouw wifi-netwerk gebruikt wordt door bijvoorbeeld Google Maps, dan dien je dit expliciet aan…

Meer lezen

Toestemming voor verwerken van persoonsgegevens niet altijd voldoende

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens heeft u om persoonsgegevens te verwerken altijd een zogenaamde rechtvaardigingsgrond nodig. In de wet staat een lijstje waarin staat welke rechtvaardigingsgronden u allemaal kunt hebben. Een rechtvaardigingsgrond kan bijvoorbeeld zijn dat u toestemming heeft om de gegevens te verwerken of dat het verwerken van de gegevens noodzakelijk…

Meer lezen

Een nieuwe Code voor verspreiding van reclame via e-mail

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor organisaties die reclame sturen via e-mail de vernieuwde “Code verspreiding reclame via e-mail”. De Code gaat op een aantal punten verder dan de Telecommunicatiewet. Het kan daarom nodig zijn om uw handelswijze met betrekking tot reclame via e-mail aan te passen. Houdt u zich…

Meer lezen

Nieuwe SMS-gedragscode ingevoerd

Op 15 mei verscheen de nieuwe SMS-gedragscode (pdf). Deze is opgesteld bij wijze van marktafspraak tussen de partijen die SMS-diensten aanbieden aan het publiek. De grote telecomproviders en de belangrijkste SMS-dienstenaanbieders beloven zich hieraan te houden. Door deze zelfreguling hoopt men al te strenge wettelijke regels tegen SMS-misbruik te voorkomen.De…

Meer lezen

De bewerkersovereenkomst bij persoonsgegevens in de cloud

Als SaaS- of cloud-dienstverlener is de kans groot dat de data die wordt opgeslagen op uw servers bestaat uit persoonsgegevens, zoals namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen, van de klanten van uw klant. Denk aan een online klantenbeheersysteem of boekhoudprogramma. U moet dan zeer zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan, want de…

Meer lezen

NS stuurt mailing ondanks expliciete opt-out

Op de valreep voor het weekend nog een juridische misstap: er komt zojuist een mailing van de NS binnen, terwijl ik me expliciet heb uitgeschreven voor digitale post van de NS. En ja: ook deze mailing valt onder de definitie “commerciële communicatie”.Bovendien dien ik me blijkbaar expliciet af te melden…

Meer lezen

God, beware us from cookies!

Tracking cookies. Als online gebruiker en consument zien we ze steeds meer als een noodzakelijk kwaad, al hopen we tegelijkertijd dat er grenzen zijn aan het gebruik ervan. Op haar site maakte het College Bescherming Persoonsgegevens op 22 april haar pogingen bekend om Nederlandse internetgebruikers effectief te beschermen tegen cookie-vervuiling.…

Meer lezen

Waar onduidelijk beleid toe leidt (OPTA vs hotels)

Webwereld kopte gisteren ‘Valse klacht leidt tot horecaonderzoek OPTA’. René Schoemaker van Webwereld heeft op de OPTA-site het resultaat van mijn Wob-verzoek gevonden en heeft daaruit kennelijk de conclusie getrokken dat het handhavingsverzoek naar aanleiding waarvan OPTA is gaan onderzoeken of (ongeveer) 15 hotels/congrescentra zich zouden moeten registreren als internetaanbieder,…

Meer lezen

OPTA toont nog steeds geen visie; na de hotels de hosters graag!

Tweakers.net en nu.nl berichtten gisteren dat OPTA het merendeel van de ‘hotelproviders’ – hotels die volgens OPTA mogelijk als telecomaanbieder registratieplichtig zouden zijn – geen aanbieders vindt in de zin van de Telecomwet. Boos worden helpt, zo blijkt.Maar kennelijk zijn er nog niet genoeg mensen boos genoeg, want terwijl de…

Meer lezen

‘Antwoorden’ van OPTA over grenzen van telecomtoezicht: meer visie AUB!

Weet u het nog, voor het weekend verscheen geruchtmakend nieuws dat OPTA achter hotels aan zou zitten omdat OPTA zou menen dat hotels onder de telecomwet zouden vallen. Dit wekte grote ontsteltenis bij Koninklijke Horeca Nederland en grote verbazing bij ondergetekende.Het bleek wat minder schokkend dan het in eerste instantie…

Meer lezen

Tussen hotel en telecomaanbieder: een twilight zone?

Hotels worden verplicht om via het internet in de gaten te houden of bezoekers honden als trekkracht gebruiken. Klinkt dat vreemd? Nou, dan weet u hoe ik me voelde toen ik las dat de OPTA ging onderzoeken of hotels in feite verkapte internetproviders zijn – lees aan het einde van…

Meer lezen

Nieuwe regels voor de aanpak van misleidende SMS-diensten

Ondanks veel kritiek en toezicht op aanbieders van SMS-diensten, zijn misleidende SMS-diensten nog niet uitgebannen. In juni van dit jaar werden door de Consumentenautoriteit nog boetes van in totaal bijna 1,2 miljoen euro opgelegd aan aanbieders van misleidende SMS-diensten. Het Ministerie van Economische Zaken heeft daarom een conceptwetsvoorstel gepubliceerd om…

Meer lezen

Spamverbod onvoldoende nageleefd?

Het spamverbod leeft niet onder bedrijven. Dat valt af te leiden uit de recent verschenen ICT Barometer van Ernst & Young. Bijna de helft van de zeshonderd ondervraagden gaf aan de regels omtrent het versturen van e-mailberichten naar zakelijke contacten niet of niet goed te kennen, terwijl die al sinds…

Meer lezen

Informatieverzoeken van toezichthouders

U kunt als hostingprovider of andere internetdienstverlener te maken krijgen met een verzoek van een bepaalde instantie om inlichtingen over een klant of relatie van u. U kunt een dergelijk verzoek krijgen van politie of justitie. In dat geval zal vaak snel duidelijk zijn dat u aan het desbetreffende verzoek…

Meer lezen

Nieuwe Europese Telecomrichtlijnen door Europees Parlement

Gisteren heeft het Europees Parlement de wijzigingen aan het pakket richtlijnen rond telecommunicatie goedgekeurd. Over zo’n anderhalf jaar dienen alle Europese landen hun wetgeving op dit gebied te hebben geharmoniseerd, en daarna moeten alle internetproviders, telecomdienstverleners, SMS-aanbieders en andere leveranciers van elektronische diensten zorgen dat ook zij hun zaakjes op…

Meer lezen

Vraag het mr. Ras: Spamverbod voor bedrijven

Onze jurist mr. Steven Ras van ICTRecht is weer terug op ISPam.nl. Deze week behandelt hij de uitbreiding van spamverbod. De serie over de hostingovereenkomst gaat in de volgende editie weer verder. Spamverbod voor bedrijven Vanaf 1 oktober 2009 wordt het spamverbod uitgebreid: het is dan ook verboden om bedrijven ongevraagde reclame te mailen of […]
Gerelateerde artikelen:

Meer lezen

Spamverbod voor bedrijven

Vanaf 1 oktober 2009 wordt het spamverbod uitgebreid: het is dan ook verboden om bedrijven ongevraagde reclame te mailen of faxen. Sinds 2004 is het al verboden om ongevraagde “commerciële, charitatieve en/of ideële berichten” (kortweg: reclame) aan consumenten te versturen, maar per 1 oktober 2009 mogen dit soort berichten dus…

Meer lezen

OPTA legt internetproviders informatieplichten over beveiliging op

Internetveiligheid is een onderwerp waarover consumenten goed voorgelicht moeten worden, zodat zij hun gedrag daaraan kunnen aanpassen. De OPTA, die ook toezicht uitoefent over internetaanbieders, heeft onlangs beleidsregels uitgegeven over de informatieplichten van internetaanbieders voor wat betreft beveiliging.Een internetdienstverlener dient minimaal informatie over deze beveiligingsrisico’s te publiceren: Het binnenkrijgen van…

Meer lezen

OPTA teruggefloten door de rechter

De OPTA heeft Arjen Jongeling ten onrechte beboet voor het verzenden van spam. Het versturen van spamberichten naar zakelijke e-mailadressen is toegestaan. De toepassing van artikel 11.7 (het spamverbod) is namelijk beperkt tot abonnees die natuurlijke personen zijn. Jongeling beweert de spamberichten aan zakelijke e-mailadressen waren gericht en trekt de…

Meer lezen

Internetdreigingen: geen rol OPTA bij handhaving zorgplicht providers

Tijdens een door VU docent Arno Lodder en advocaat Eva Visser georganiseerde zogenaamde FLITS-bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor IT & Recht (nvvir.nl) werd duidelijk dat de rol van de OPTA zeer beperkt is bij handhaving van de zorgplicht van providers. Phishing, spyware, spam, zombies zijn slechts een aantal mogelijke…

Meer lezen

Reclame via Bluetooth: SPAM?

Update: reactie Arno Lodder* toegevoegd.Voor Sterren Dansen op het IJs heeft SBS6 Bluetooth ingezet. Voorbijgangers in het centrum van Amsterdam ontvangen, mits Bluetooth op de mobiele telefoon is geactiveerd, namelijk een promotiefilm. Eerder kwamen Albert Heijn en de KLM met een soortgelijk initiatief.Remco Rouffaer van het bedrijf Bluetoothreclame.nl benadrukt dat…

Meer lezen