Internetdreigingen: geen rol OPTA bij handhaving zorgplicht providers

Tijdens een door VU docent Arno Lodder en advocaat Eva Visser georganiseerde zogenaamde FLITS-bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor IT & Recht (nvvir.nl) werd duidelijk dat de rol van de OPTA zeer beperkt is bij handhaving van de zorgplicht van providers. Phishing, spyware, spam, zombies zijn slechts een aantal mogelijke internetdreigingen. OPTA heeft recent het onafhankelijke bureau Stratix onderzoek laten uitvoeren naar de bedreigingen voor de consument op internet. Van belang is met name dat consumenten worden voorgelicht en onderricht over de verschillende internetdreigingen. Uiteindelijk is niet de hardware of software, maar de wetware (mens) de zwakste schakel, aldus Huijbregts (XS4ALL). Hoewel er alom waardering was voor het door OPTA genomen initiatief onderzoek te verrichten naar internetdreigingen en de zorgplicht van art. 11.3 Tw, waren de ongeveer 40 voornamelijk IT en telecomrecht juristen het eens dat de rol van OPTA op dit vlak verder betrekkelijk gering is.

Over Steven Ras partner

Adviseert bij complexe juridische vraagstukken over internetconcepten en contracten.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Your comment will be placed under the aforementioned article ICTRecht behoudt zich het recht voor om reacties te verwijderen. Alle reacties zijn te allen tijde voor verantwoordelijkheid van de inzender.